!
!
Siebgefaesse
Messingstövchen mit Kohlesieb
!

Räucherstövchen Messing mit Kohlesieb

Räucherstövchen Messing natura ziseliert
Messing natur

ca. 7 cm hoch / Durchmesser ca. 7,5 cm

 

Räucherstövchen rotbraun mit Kohlesieb

Räucherstövchen Messing emailliert rotbraun
Messing emailliert rotbraun

ca. 8 cm hoch / Durchmesser ca. 8,5 cm

 

Räucherstövchen grün mit Kohlesieb

Räucherstövchen Messing emailliert grün
Messing emailliert grün

ca. 8 cm hoch / Durchmesser ca. 8,5 cm

 

Messingstövchen blau mit Kohlesieb

Räucherstövchen blau emailliert mit Kohlesieb
Messing emailliert blau

ca. 8 cm hoch / Durchmesser ca. 8,5 cm